Terug

Wat doen architecten allemaal?

chloe

Hallo. Ik het wat informatie nodig voor een spreekbeurt over architecten. Eén van mijn vragen is o.a.: Wat doet een architect allemaal? Graat zou ik verder wat informatie en/of hulp willen ontvangen. Bij voorbaat dank, Chloe


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Architecten adviseren opdrachtgevers bij hun plannen om nieuw te bouwen, te verbouwen of te renoveren.

Architecten maken niet alleen de ontwerpen, ze kunnen ook adviseren bij het opstellen van een programma van eisen.

Een programma van eisen is een lijst met alles waaraan het gebouw moet voldoen. Het gaat over hoeveel ruimten er moeten zijn, hoe groot deze ruimten moeten zijn, welke ruimten met elkaar verbonden moeten zijn enzovoort. Maar een gebouw staat ook op een plek en ook daar zijn eisen. De Gemeente stelt bijvoorbeeld vast hoe hoog een gebouw mag zijn en hoe ver een gebouw van de weg moet af staan. Ook zijn er heel veel regels waaraan een gebouw moet voldoen. Er moet bijvoorbeeld voldoende daglicht in de ruimten kunnen komen. Een gebouw moet worden geventileerd, zodat de lucht in het gebouw fris is en blijft.

Dit alles en nog veel meer zijn eisen of randvoorwaarden waarbinnen een gebouw moet worden gemaakt.

Maar een gebouw heeft ook een vorm en kleur. Het materiaalgebruik is heel erg bepalend hoe een gebouw er uit ziet. Een houten huis ziet er heel anders uit dan een stenen huis. En gele baksteen is weer heel anders dan rode baksteen. Een huis met een kap (pannendak) ziet er heel anders uit dan een huis met een plat dak. Dit zijn allemaal vormelementen en de architect maakt hierin samen met de oprdachtgever de keuzen.

Als eenmaal alle keuzen zijn gemaakt dan wordt door de gemeente gekeken of het plan voldoet aan alle technische eisen, maar ook of de Welstandscommissie (een commissie waarin een aantal deskundigen zitten, maar vaak ook een 'gewone' burger) het plan vindt passen op de plek waar het moet komen. dan wordt gekeken hoe het nieuwe gebouw past tussen de andere gebouwen.

 

Het architectenvak is een heel erg leuk vak, met veel afwisseling. Je praat veel met allerlei mensen, maar je bent ook bezig met ontwerpen en tekenen.

Bij de BNA, Bond Nederlandse Architecten te Amsterdam, is meer informatie op te vragen.