vdvdp architecten


Netwerkweg 31 Netwerkweg 31 1033 MV Amsterdam
0613607642 Klik om te bellen

Over vdvdp architecten

In Nederland zijn wij zuinig op de ruimte die we hebben. Voor ons heeft deze ruimte de betekenis van een palimpsest, van een ruimte die telkenmale verandert en opnieuw wordt beschreven. Inmiddels hebben wij veel ervaring opgedaan in het veranderen, verbeteren en transformeren van bestaande plekken en gebouwen om deze weer vitaal te maken en zo te kunnen anticiperen op veranderende wensen en behoeften.
Bij elke ingreep dient voor ons de plek of het gebouw een karakter en een mentaliteit uit te stralen, een stijl is daar ondergeschikt aan. De stijl volgt daaruit maar is niet vooropgezet.
In het ontwerpen streven wij naar die specifieke ruimtelijkheid die in de ervaring uitdaagt en in het gebruik flexibiliteit ondersteunt. In die zin is voor ons ontwerpen voorwaardenscheppend en een katalysator voor interactie tussen plek en gebruiker. Opdat beiden elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden.
De rol van de architect zien wij als de rol van de mediator. Voor het realiseren van een hoge architectonische kwaliteit is een goede samenwerking onontbeerlijk, binnen het ontwerp –en bouwproces is communicatie daarbij voor ons van wezenlijk belang.

Soort gebouw

Bedrijfsgebouwen
Binnenhuisarchitect
Renovatie
Technisch
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Onze locatie

vdvdp architecten


Netwerkweg 31 Netwerkweg 31 1033 MV Amsterdam
0613607642 Klik om te bellen