Valk Architecten


Kerkplein 9 G 3764 AW Soest
035 601 4946 Klik om te bellen

Over Valk Architecten

VALK ARCHITECTEN

Bij Valk Architecten ontwerpen wij woningen waarin mensen zich vertrouwd en prettig voelen. We gaan hierbij respectvol om met de omgeving, met materialen en met energie.

MOOI WONEN

Valk Architecten onderzoekt hoe u maximaal kunt genieten van uw woning en vertaalt dat in een passend ontwerp. Wij weten hoe je die woning bouwt, welke materialen en kleuren nodig zijn en hoe de woning aan alle (wettelijke) eisen voldoet. Als architect zijn wij voor u de onafhankelijke adviseur die met creatief vermogen en bouwkundige kennis de bouw of verbouwing van uw woning van eerste schetsen tot en met de oplevering begeleidt en stuurt.

Gaat u bouwen of verbouwen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te kijken welke meerwaarde Valk Architecten biedt voor uw bouwproject.

WERKWIJZE

Bij elk bouwproject is de architect het vaste aanspreekpunt. Hij houdt persoonlijk contact met de opdrachtgever van ontwerp tot en met oplevering. Kenmerkend in de werkwijze van Valk Architecten is de balans tussen Bouwen en Architectuur; niet alleen mooie plaatjes maar ook een gedetailleerde uitwerking en een perfecte realisatie. Wij laten u al in een vroeg stadium ervaren hoe uw nieuwbouw of verbouw er uit gaat zien en borgen als geïntegreerd architectenbureau gedurende het hele proces de kwaliteit.

ONTWERP

De basis van fijn en mooi wonen is een goed ontwerp. Tijdens meerdere ontwerpsessies werken we stapsgewijs naar het Definitief Ontwerp. We maken eerst schetsen, dan tekeningen en ook 3-D modellen. In een zo vroeg mogelijk stadium vragen we medewerking aan de gemeente om eventuele bezwaren weg te nemen. Uw huis krijgt steeds meer haar definitieve vorm en uiterlijk. Nadat u helemaal tevreden bent met het Definitieve Ontwerp worden alle technische zaken zoals installaties en constructie vastgelegd in een Technisch Ontwerp.

BOND VAN NEDERLANDSE ARCHITECTEN (BNA)

Valk Architecten is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Dit geeft u zekerheid.

BNA leden:

  • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister en voldoen altijd aan de opleidingseisen van de EU;
  • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
  • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
  • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
  • garanderen absolute vertrouwelijkheid;
  • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
  • zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA.

Bij Valk Architecten ontwerpen wij woningen waarin mensen zich vertrouwd en prettig voelen

Foto's

Landhuis Soest

Valk Architecten in het kort

Soort gebouw

Architectenbureau
Herbestemming
Renovatie
Stedenbouw
Villabouw
Woningbouw

Overig

Ingeschreven in het architectenregister

Aangesloten bij BNA

Ja

Onze locatie

Valk Architecten


Kerkplein 9 G 3764 AW Soest
035 601 4946 Klik om te bellen