Studioninedots B.V.


Krelis Louwenstraat 1 B28 1055 KA Amsterdam
020-4889269 Klik om te bellen

Over Studioninedots B.V.

we are
Studioninedots is in 2010 in Amsterdam (Nederland) opgericht door Albert Herder, Vincent van der Klei, Arie van der Neut en Metin van Zijl. Het is een internationaal opererend bureau met een werkterrein dat reikt van het ontwerp voor een stoel tot het vormgeven van een stad. Architectuur ziet Studioninedots als weerspiegeling van de hedendaagse stadscultuur. Trends, beweging, culturen, botsing, diversiteit, verandering, interactie, verrassing, kansen, dreigingen, dichtheid, ecologie en complexiteit. Het bureau neemt stedelijke processen op in zijn architectuur en stedenbouw om tot scherpzinnige antwoorden op actuele ontwerpvraagstukken te komen.

we do
De wisselwerking tussen kennis en creativiteit is de kracht van het bureau. Startpunt van het ontwerpproces is het blootleggen van de essentie. Door de opgave direct tastbaar te maken ontstaat er ruimte voor nieuwe denkrichtingen, voor invloeden die buiten het kader van architectuur en stedenbouw vallen en om interdisciplinair te denken en te werken.
Door uitgebreide ervaring weet het bureau progressiviteit in idee en ontwerp, samen met de opdrachtgever, feilloos binnen een reëel kader te plaatsen. Complexe ontwerpen worden hierdoor snel en doeltreffend realiteit.

we make
Studioninedots brengt vooruitstrevende ontwerpen voort die zich kenmerken door een vanzelfsprekende, schijnbare eenvoud en een rijke beleving. Het creëert gebouwen waarin het spel tussen herkenning en verrassing een continue prikkeling teweeg brengt. Door het herschikken van vertrouwde stadselementen ontstaan gebouwen en plannen die stedelijke processen in zich opnemen waardoor ze mee kunnen bewegen met de dynamiek van de stad en van betekenis blijven in een steeds sneller veranderende context.

Soort gebouw

Bedrijfsgebouwen
Herbestemming
Renovatie
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Onze locatie

Studioninedots B.V.


Krelis Louwenstraat 1 B28 1055 KA Amsterdam
020-4889269 Klik om te bellen