Studio Groen+Schild BV Interieurarchitectuur en architectuur


Zuiderzeestraat 3 7411 MC Deventer
0570610111 Klik om te bellen

Over Studio Groen+Schild BV Interieurarchitectuur en architectuur

Studio Groen+Schild is een bureau geves­tigd in Deven­ter voor inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur en archi­tectuur met opdrachten in binnen- en buiten­land. Ons team bestaat uit inte­ri­eur­ar­chi­tecten, archi­tecten, bouw­kun­digen, stylisten en een office­manager. Een goed ontwerp vereist vakman­schap, crea­ti­vi­teit en een inte­grale aanpak. Per project stellen we een ontwerp­team samen dat van begin tot einde betrokken is. Speci­a­lis­ti­sche kennis op het gebied van duur­zaam­heid, bouw­re­gel­ge­ving, akoes­tiek en instal­la­ties wordt vanaf de start in het ontwerp geïn­te­greerd. Ons gereed­schap bestaat uit actuele soft­ware. Revit, Autocad, Vector­works en Sket­chup onder­steunen een drie­dimen­sionaal ontwerp­proces. Hiermee kunnen wij opti­maal samen­werken met andere advi­seurs en uitvoe­rende partijen. Presen­ta­ties in 3D geven de opdracht­gever vanaf de eerste ideeën een goede indruk van de ruimte.

Studio Groen+Schild BV Interieurarchitectuur en architectuur in het kort

Soort gebouw

Advies duurzaamheid en milieu
Architectenbureau
Binnenhuisarchitect
Herbestemming
Interieurarchitect
Renovatie
Technisch
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Aangesloten bij BNA

Ja

Onze locatie

Studio Groen+Schild BV Interieurarchitectuur en architectuur


Zuiderzeestraat 3 7411 MC Deventer
0570610111 Klik om te bellen