Kühne & Co Architektenburo


Boomgaardsstraat 34 3012 XD Rotterdam
0104141355 Klik om te bellen

Over Kühne & Co Architektenburo

Wij zijn een buro van tien mensen, we bestaan onder deze
naam tien jaar en hebben daarvoor nog zeven jaar geope-
reerd onder de naam Architektenburo Kühne Jansen
Schoonhoven. Wij hebben alle bouwkundige disciplines in
huis, dat wil zeggen architectuur, projectleiding, calculatie,
bestek schrijven, en vooral allround bouwkundige kennis.
Die allround bouwkundige kennis gebruiken we door zo
min mogelijk verschillende mensen op een project te
zetten, waardoor iedereen zoveel mogelijk verantwoorde-
lijkheid heeft voor het totaal. Door de omvang van het buro
en de structuur is de naamgever van het buro, J.Kühne,
altijd direct betrokken bij ieder plan en voor opdrachtgevers
het belangrijkste aanspreekpunt.

Wij hebben ons de afgelopen zeventien jaar geprofileerd
als een bureau dat goed is in de grotere projecten op de
moeilijke plekken. Moeilijk wil dan meestal zeggen: een
binnenstedelijke locatie met een groot aantal rand-
voorwaarden. De grootte zorgt ervoor dat het plan het puur
architectonische niveau overstijgt en een steden-
bouwkundige betekenis krijgt. Vooral binnenstedelijk, maar
de laatste jaren komen daar ook herstructurerings-
opgaves in naoorlogse gebieden bij. Daarnaast begint het
parkeren een steeds grotere rol te spelen, zowel binnenste-
delijk als in de uitleggebieden. Ook zie je steeds meer dat er
bij dit soort complexere opgaves een externe stedenbouw-
kundige supervisie wordt ingeschakeld, daar hebben wij
dan ook ruime ervaring mee.

Soort gebouw

Bedrijfsgebouwen
Binnenhuisarchitect
Concept- en draagvlakontwikkeling
Herbestemming
Recreatiebouw
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Onze locatie

Kühne & Co Architektenburo


Boomgaardsstraat 34 3012 XD Rotterdam
0104141355 Klik om te bellen