Juurlink en Geluk Stedenbouw en Landschap BNS B.V.


Noordsingel 185 3035 ER Rotterdam
0104783711 Klik om te bellen

Over Juurlink en Geluk Stedenbouw en Landschap BNS B.V.

Bureau

Juurlink [+] Geluk bv is een professioneel ontwerpbureau actief op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur in de breedste zin van het woord. Het ontwerpbureau is opgericht op 1 januari 1995 door Huub Juurlink en Cor Geluk, beide gekwalificeerde stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers. Juurlink [+] Geluk heeft op dit moment een team van ca. 15 medewerkers. De samenstelling van dit team is gebaseerd op een rijk scala aan ontwerpende disciplines. Het team bestaat uit stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers, architecten en industrieel ontwerpers. Per project worden adviseurs geconsulteerd die hun expertise inbrengen. Zo wordt er samengewerkt met experts op het gebied van architectuur, verkeer, ecologie, civiele techniek en budgetterings- en uitvoeringstechniek. Het grote voordeel van deze organisatie is een permanent accent op het ontwerpaspect en een grote specialistische inbreng op deelonderwerpen zoals beheer en techniek. In ieder project wordt gezocht naar de mogelijkheid tot het samenbundelen van culturele, esthetische en technische aspecten tot een onontwarbaar en mooi geheel. Complexe opgaven met een verscheidenheid aan wensen voor het ontwerp van de openbare ruimte, het verkeer met als uitkomst een integraal ontwerp voor stedenbouw, landschap en architectuur, dat is het bureau op het lijf geschreven.

Kennis

Juurlink [+] Geluk bv heeft een gedetailleerde kennis en ervaring in de volgende disciplines:

* stedenbouwkundige planning en ontwerp;

* ontwerp en uitvoering voor landschap, park en omgeving;

* industriële vormgeving;

* infrastructureel ontwerp;

* architectonische uitwerking van civieltechnische bouwwerken.

Het betreft hierbij opgaven voor nieuwe stadswijken, grootschalige kantoorgebieden en parken. Ook hebben wij grote ervaring bij het herstructureren van het bestaande stedelijk gebied of het herijken van parken en groen-voorzieningen aan de huidige tijd en wens.

Team

Juurlink [+] Geluk werkt in flexibele projectteams van 3 à 4 personen, die per opgave en de fase van het proces kan worden aangepast en aangevuld. De medewerkers hebben verschillende achtergronden, met de specialisaties stedenbouw, landschapsarchitectuur, industrieelontwerp en architectuur. De interdisciplinaire opzet van de teams garandeert een grote en brede kennis van zaken. Ieder team wordt aangestuurd door een projectleider, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast worden de teams intensief begeleid en aange-stuurd door de bureauleiding. Ook beschikt het bureau over een professioneel en dagelijks aanwezig secretariaat en financiële administratie. Deze wordt ondersteund door een erkend accountantskantoor.

Communicatiemiddelen

De communicatie binnen de bureauorganisatie en met de opdrachtgevers gebeurt door middel van schetsboeken, rapportages, representatieve boekwerken en maquettes. Voor het tekenwerk en de rapportages maken wij gebruik van up to date gestandaardiseerde software, die de interactiviteit/uitwisselbaarheid met opdrachtgevers over het netwerk/internet garandeert. De maquettes worden op de eigen maquetteafdeling geproduceerd.