HevoFame


Burgemeester Roelenweg 40 8021 EW Zwolle
038 425 8101 Klik om te bellen

Over HevoFame

FAME ontwikkelt op innovatieve wijze vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid integrale huisvestings- en dienstenconcepten. Bij iedere ontwikkeling staat de mens centraal: we ontlenen ons bestaansrecht aan de wens om een eigen manier van leven mogelijk te maken voor kwetsbare mensen.Om dit te realiseren werken we vanuit een gebiedsgerichte aanpak met een visiegedreven en multidisciplinair team, in partnership met opdrachtgevers. We werken aan:

Vitale wijken
Op het niveau van wijken en dorpen ontwikkelen we totaalconcepten van wonen, winkelen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten waardoor zo weinig mogelijk mensen de kans lopen buitengesloten te worden.

Beschermd Wonen
Wonen voor mensen met behoefte aan een toegankelijke woning in combinatie met mogelijkheden voor ontmoeten en 24-uur aanwezige zorg.

Wonen met een Plus!
Voor mensen met behoefte aan een toegankelijke woning in combinatie met een integrale aanpak voor ontmoeten en ondersteuning in de vorm van diensten, voorzieningen en zorg waar nodig.

Bij iedere ontwikkeling staat de mens centraal: we ontlenen ons bestaansrecht aan de wens om een eigen manier van leven mogelijk te maken voor kwetsbare mensen.

Foto's

Soort gebouw

Bedrijfsgebouwen
Concept- en draagvlakontwikkeling
Herbestemming
Renovatie
Technisch
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Onze locatie

HevoFame


Burgemeester Roelenweg 40 8021 EW Zwolle
038 425 8101 Klik om te bellen