Franken-Architectuur B.V.


Hof 63 5571 CB Bergeijk
0497571537 Klik om te bellen

Over Franken-Architectuur B.V.

Architecten met gevoel voor vorm.

Franken-Architectuur B.V. is een middelgroot architectenbureau met 10 medewerkers dat zich richt op het architectonisch en stedebouwkundig vormgeven, de technische- en financiële- bouwvoorbereiding en de bouwbegeleiding van utiliteits- en woningbouwprojecten. Tevens verzorgen wij de vergunningaanvraag voor de wet milieubeheer.

Onze werkwijze is er op gericht de ideeën en wensen van de opdrachtgever te vertalen in een betaalbaar functioneel architectonisch ontwerp waarbij kwaliteit en zorg voor het milieu hoog in het vaandel staan. De zorg voor het milieu neemt in onze ontwerppraktijk een centrale plaats in. Zo wordt bij de materiaalkeuze gelet op het toepassen van milieuvriendelijke en duurzame materialen waarmee verspilling en belasting van het milieu wordt tegen gegaan. Tijdens het ontwerpproces wordt er rekening mee gehouden dat het te bouwen object ook tijdens zijn gebruiksduur het milieu niet belast door het toepassen van goede isolatie voorzieningen en eventuele alternatieve energiebronnen
Door gebruik te maken van geavanceerde geautomatiseerde CAD-technieken zijn wij in een vroeg stadium in staat een opdrachtgever inzicht te geven in de consequenties van ontwerpbeslissingen. Om de beeldvorming bij de opdrachtgever te vereenvoudigen kunnen we met behulp van render- en animatie- computertechnieken een 2-dimensionale plattegrond omzetten naar 3-dimensionale bewegende beelden de zogenaamde "Virtual Reality".


De medewerkers van Franken-Architectuur B.V. hebben sinds 1960 hun sporen verdiend in de Kempen. Een accurate tijdsplanning en stipte budgetbewaking alsmede een flexibele werkwijze zijn mede debet aan de vele prettige vaste relaties die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. Hieronder zijn diverse gemeentes, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, bouwondernemingen en particulieren.
Als adviseur van projectontwikkelaars zijn wij al 30 jaar actief en bekend met de hiermee gepaard gaande problematieken zoals projectvoorbereiding, gemeentelijke procedures, verhuur en verkoop van woningen, appartementen en commerciële ruimten.

Wij hopen dat U in de toekomst van onze creatieve inspiratie gebruik zult maken en dat U in ons bureau een prettige en ter zake kundige partner zult ontmoeten.


De directie

Ir. Roland Vereijken
Joost van Rijswijk

Foto's

Jos Franken BV

Soort gebouw

Bedrijfsgebouwen
Herbestemming
Recreatiebouw
Renovatie
Restauratie
Technisch
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Onze locatie

Franken-Architectuur B.V.


Hof 63 5571 CB Bergeijk
0497571537 Klik om te bellen