FAAM Architects


Nachtegaallaan 13M 5613 CM Eindhoven
0402963396 Klik om te bellen

Over FAAM Architects

LIFE

Veranderende tijden vragen om onconventionele perspectieven, nieuwe samenwerkingen en om een hartveroverende en oprechte aanpak.

FAAM architects beperkt zich niet alleen tot het ontwerpen van ruimtes en gebouwen, maar zoekt bewust de dialoog op met alle partners om gezamenlijk vorm te geven aan het ontwerpproces. Het ontwerp wordt hiermee het resultaat van een open dialoog.

Wij zoeken in het proces ruimte voor innovatieve samenwerkingen tussen opdrachtgevers, gemeenten, specialisten op vakgebieden en gebruikers. Samenwerkingen die leiden tot duurzame gebouwen die de activiteiten optimaal ondersteunen. Juist in deze tijden is een innovatief proces van samenwerking cruciaal. Een samenwerking gebaseerd op vertrouwen, betrokkenheid en loyaliteit.

Door unieke specialisaties en vakkennis worden de architecten van FAAM regelmatig gevraagd om als gastspreker op te treden bij symposia over architectuur, BIM, gecertificeerd indienen en aardbevingsbestendig bouwen door kennisinstituten en Universiteiten in binnen – en buitenland. Hiernaast zijn de architecten actief als vakjury en adviseren zij gemeentes in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

DIALOGUE

FAAM architects gelooft in de versterking van het proces om te komen tot verbeteringen en duurzame oplossingen. In nauw overleg met partners wordt gezocht naar innovatie in de ontwerp- en bouwkolom. De volgende samenwerkingen hebben geleid en leiden tot innovaties.

  • HETHUIS is een voorbeeld van ketenintegratie voor woningbouw waarbij de eindgebruikers direct betrokken zijn. Met deze keten zijn diverse kleinschalige woningbouwprojecten gerealiseerd. HETHUIS is een LIVING LAB voor nieuwe concepten en innovaties.
  • FAAM architects werkt samen met haar partners aan nieuwe projecten op het gebied van duurzaamheid. Zo zijn er in DBM constructies projecten gerealiseerd, die volledige energieneutraal zijn en toonaangevend zijn in Nederland.
  • FAAM architects heeft een eigen kijk op BIM. Samen met haar partners in de uitvoering en opdrachtgevers wordt gewerkt aan diverse BIM projecten met Revit en Archicad.
  • Om CIRCULARITEIT goed te kunnen implementeren hebben we een gerichte benadering ontwikkeld. Daardoor ontstaat er bewustwording voor het gebruik van materialen nu en in de toekomst.
  • Binnen WORKFRAME werken we samen met diverse disciplines aan intrinsiek gedreven gebiedsontwikkelingen.
  • Door in een vroeg stadium van onze projecten samen te werken met o.a. ecologen ontstaat er meer bewustwording en hebben wij oplossingen bedacht voor maatschappelijke uitdagingen in onze ontwerpstrategie REGENERATIEF ONTWERPEN.

ARCHITECTURE

De fascinatie voor de plek en de mens vormen onze inspiratie. Centraal bij het ontwerpen staat het creëren van een plek om te verblijven. Een prettige plek ontstaat door ruimte te creëren met een sociale betekenis.

Daarnaast drijft onze fascinatie voor het oplossend vermogen van architectuur ons. Door te onderzoeken, te innoveren en samen te werken met verschillende disciplines komen we verder. En kunnen we maatschappelijk relevante thema’s beter adresseren in onze plannen.

Door de inbedding van het plan in zijn omgeving ontstaat er betekenisvolle architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke ervaring en het materiaalgebruik, zodat de beleving van architectuur centraal staat. Vorm, reliëf, kleur en schaduwwerking van materialen leiden tot tactiele gebouwen die tastbaar worden in de beleving.

De projecten van FAAM architects zijn veelvuldig gepubliceerd in binnen- en buitenland en er zijn diverse architectuurprijzen gewonnen zoals de Architectuurprijs van Eindhoven (Dirk Roosenburgprijs 2016), Architectuurprijs van Maastricht (Victor de Stuersprijs 2017)  Scholenbouwprijs België (Arch School Awards Future Projects 2011), Welstandsprijs Brabant (wonen & zorg 2008) en nominaties voor World Architecture Festival (Barcelona en Singapore) en The Plan Award (Italië).

Wij ontwerpen positieve, inspirerende gebouwen en werken aan gebieden die op een optimistische wijze leiden tot een kwaliteitsverbetering van onze leefomgeving.

Foto's

FAAM Architects in het kort

Soort gebouw

Advies duurzaamheid en milieu
Bedrijfsgebouwen
Concept- en draagvlakontwikkeling
Herbestemming
Recreatiebouw
Renovatie
Restauratie
Technisch
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Overig

Ingeschreven in het architectenregister

Aangesloten bij BNA

Ja

Onze locatie

FAAM Architects


Nachtegaallaan 13M 5613 CM Eindhoven
0402963396 Klik om te bellen