Delfgou Architectuur en Monumenten


Dorpsstraat 208/B 3925 KH Scherpenzeel
0334654901 Klik om te bellen

Over Delfgou Architectuur en Monumenten

Bureau Delfgou is een veelzijdig architectenbureau met een brede specialisatie in restauratie van zowel rijks- als gemeentelijke monumenten, herbestemming, renovatie, onderhoudsrapporten en meerjarenplanning en het verzorgen van restauratiesubsidies waarbij de wet- en regelgeving over monumenten bekend terrein is. Het bureau beschikt over gedegen kennis van bouwstijlen.

In het ontwerpproces of de planvorming wordt voortdurend naar een balans gezocht in het spanningsveld tussen het programma van eisen van de opdrachtgever en de monumentale waarden van het gebouwde erfgoed. De opdrachtgever wordt te allen tijde over de monumentale waarden van het monument geïnformeerd, met het doel een bewustzijn te creëren dat bijdraagt aan een goede, effectieve verstandhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en dat leidt tot weloverwogen handelingen met betrekking tot het monument.

Afhankelijk van de aard van het monument en de opgave wordt een nieuwe toevoeging volgens een klassieke/traditionele of een modernistische vormentaal vormgegeven, waarbij de nieuwe toevoeging in de architectonische uitwerking ondergeschikt aan het monument wordt gemaakt. Het streven is om bestaand en nieuw harmonieus te verenigen door aansluiting te vinden op de reeds aanwezige structuur, zoals bijvoorbeeld een gevelcompositie. Van belang is in ieder geval dat de ingrepen in het monument van dien aard zijn dat deze reversibel zijn, zonder afbreuk te doen aan fysieke levensduur van de ingrepen.

Bij iedere wijziging aan het monument, maar zeker in het geval van reconstructie zal het bouwhistorische onderzoek of de bouwhistorische verkenning ten grondslag liggen aan de planvorming. Indien de in het verleden uitgevoerde ingrepen een ontsierend effect hebben en in historisch perspectief van weinig betekenis voor het monument zijn, is reconstructie gerechtvaardigd. Naar wij menen is het ook niet onmogelijk dat een monument dat met ontsierende doch historische onderdelen in het register is opgenomen, vatbaar kan zijn voor verbetering c.q. gedeeltelijke reconstructie, teneinde het oorspronkelijke karakter te versterken.

Soort gebouw

Architectenbureau
Herbestemming
Renovatie
Restauratie

Onze locatie

Delfgou Architectuur en Monumenten


Dorpsstraat 208/B 3925 KH Scherpenzeel
0334654901 Klik om te bellen