AS Architecten Van Stegeren Tjin-A-Sie


Vermeulenstraat 47 5012 HA Tilburg
0135800485 Klik om te bellen

Over AS Architecten Van Stegeren Tjin-A-Sie

INTRODUCTIE
Na hun studie aan de Academie van Bouwkunst te Tilburg besloten Toon Tjin-A-Sie en Camiel van Stegeren in 1989 hun krachten te bundelen en samen een bureau te starten. Inmiddels is AS architecten uitgegroeid tot een middelgroot architectenbureau. De filosofie van AS architecten gaat over het vermogen een eigen standpunt in te nemen en waar nodig conformisme te doorbreken. Architectuur is immers het nemen van geestelijke beslissingen in termen van ruimte en tijd. Het is harmonie scheppen tussen denken en doen. AS architecten handelt en werkt op het kruispunt van het sociale en de techniek, fungeert als intermediair. Het tot hun recht laten komen van mensen, het stroomlijnen van technologische processen en het voelen van de verantwoordelijkheid in het vormgeven aan het samenleven en samenwerken van mensen.


SAMENWERKINGSVERBANDEN
Om de kwaliteit van de dienstverlening naar opdrachtgevers toe te waarborgen, een van de doelstellingen van AS architecten, is ervoor gekozen om voor specifieke onderdelen samen te werken met externe adviseurs.

DOELSTELLING
De filosofie van AS architecten gaat over het vermogen een eigen standpunt in te nemen en waar nodig conformisme te doorbreken. Architectuur is immers het nemen van geestelijke beslissingen in termen van ruimte en tijd. Het is harmonie scheppen tussen denken en doen. AS architecten handelt en werkt op het kruispunt van het sociale en de techniek, fungeert als intermediair. Het tot hun recht laten komen van mensen, het stroomlijnen van technologische processen en het voelen van de verantwoordelijkheid in het vormgeven aan het samenleven en samenwerken van mensen. De ontwerpactiviteit ontleent haar waarde aan de manier waarop samenhang tot stand gebracht wordt tussen architectonische objecten in hun stedenbouwkundige context en de organisatie van het maatschappelijk leven. Dit leidt uiteindelijk tot maatwerk en eigen beeld, waarin opdrachtgever en gebruikers een antwoord krijgen op hun ruimtelijke behoefte.

GEREALISEERDE PROJECTEN
De door het bureau sinds 1989 gerealiseerde projecten omvatten een breed scala van bouwwerken: van sociale woningbouw tot villas en van meubels tot utiliteitsbouw. Dit alles op verschillende schaalniveaus: van kleine verbouwing tot een distributie- centrum van 15.000 m2.

Soort gebouw

Bedrijfsgebouwen
Binnenhuisarchitect
Concept- en draagvlakontwikkeling
Herbestemming
Recreatiebouw
Renovatie
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Onze locatie

AS Architecten Van Stegeren Tjin-A-Sie


Vermeulenstraat 47 5012 HA Tilburg
0135800485 Klik om te bellen